دوشنبه ٢٨ آبان ١٣٩٧

مجتمع آموزش عالی فقه

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا

اوقات شرعی به افق شهرها

صفحه اصلی > مدیریت و معاونتها > معاونت آموزش > بانک پایان نامه ها 

اهداف كلي تعليم وتربيت افغانستان تاریخ ثبت : 1391/02/02
طبقه بندي : ,,
عنوان پایان نامه : اهداف كلي تعليم وتربيت افغانستان
نگارنده : علي جان سعيدي
استاد راهنما : شريفي نيا
استاد مشاور : محمداحساني
استاد داور : <#f:3172/>
رشته تحصیلی : نامشخص
گرایش تحصیلی : نامشخص
گروه : نامشخص
تاریخ دفاع : 1387/08/15
چکیده :

چکیده
آموزش و پرورش یکی از ارکان مهم هر نظام اجتماعی به شمار می رود. در جوامع پیشرفته که روز به روز به پیچیدگی آن افزوده می شود، بدون آموزش های لازم، زندگی ممکن نخواهد بود. به تناسب گسترش مهارت های کار و زندگی در شرایط کنونی، نظام آموزش هر جامعه ای نیاز به ارتقای کمی و کفی دارد. سیاست گذاری و برنامه ریزی در مسایل آموزشی در سطوح و حوزه های مختلف اعم از ابتدایی، متوسطه و آموزش عالی و نظایر آن، یکی از سرنوشت سازترین حوزه ها است.سیاست گذاری در این حوزه امر پویا و متحول است که به فراخور نیاز جامعه، باید دست خوش تغییر و اصلاح گردد. در این میان، اهداف آموزش و پرورش، بیش از همه در خور دقت و توجه است و لازم است که هر از چند گاهی مورد بازنگری و احیاناً بازسازی قرار گیرد. آنچه که روشن است این است که معمولاً علایق، سلیقه ها، نگرش ها و ضرورت های یک جامعه در اهداف تعلیم و تربیت بازتاب می یابد. اهداف می تواند دو جور باشد یک قسم آن در برگیرنده نگاه کلان جامعه به نظام هستی و سپهر حیات می باشد و بیانگر جهان بینی و نگاه ماورایی ومتعالی جامعه است که متاثر از باورها و اعتقادات دینی می باشد. در مکتب اسلام به این نوع هدفها، اهداف غائی اطلاق شده است. نوع دیگر از اهداف آن است که در پاسخ به ضرورت های حیات مادی انسانی بوجود آمده است و به صورت مقطعی و غیر رسمی است و به تناسب تغییرات زمانی و مکانی نیازمند اصلاح و دگرگونی است. در نوشته حاضر علاوه بر پرداختن بر هدفهای از نوع اول، اهداف مقاطع و دوره های آموزشی در نظام معارف افغانستان نیز مورد بررسی قرار است و چه بسا به اهداف درسی بعضی از مقاطع نیز اشاره شده است. هدف از مجموعه این بحث رسیدن به یک درک و شناخت از میزان همگونی اهداف معارف با تکالیف دینی و رسالت مکتبی می باشد و این که این اهداف در راستای اهداف تربیتی اسلام و در طول آن قرار دارد. با یک امری است جدا و نا مربوط به آن؟ برای این منظور، اهداف اعتقادی، اخلاقی، فرهنگی ، علمی اجتماعی و اقتصادی از منبع که در دسترس بود، استخراج شده و در ابتدای فصل مربوطه ذکر شده است. در طول هر فصل سعی شده هر بند از اهداف موضوعات فوق تحلیل و بررسی شود. اما این به معنی آن نیست که تمام بندها بدون استثنا مورد بحث قرار گرفته باشد، بلکه با توجه به اصل اختصار، نظر بر این بوده است که بندها که دارای اهمیت زاید است جداگانه تحلیل و بررسی شود. بعنوان مثال در اهداف اقتصادی ، فقط به تحلیل آزاد درباره این اهداف بسنده شده چون با بررسی که به عمل آمده، عدم مغایرت آن، با اهداف اقتصاد اسلامی به اثبات رسید به همین جهت از بحث ای اضافی پرهیز شد.
منبع اصلی این رساله که در بیان اهداف معارف، از آنها استفاده شده بسیار محدود بوده و پژوهشگر علی رغم تلاش زیاد نتوانست به منابع بیشتر دسترسی پیدا کند در بُعد پیشینه اهداف معارف از ابتدای شکل معارف عصری ، تا دوران پیش از دولت فعلی، دو کتاب منبع اصلی بوده است:
1. نشریه وزارت پلان، سال 1354، شماره ویژه دومین جشن جمهوری، اهداف ریفورم داود خان.
2. تاریخ معارف افغانستان، مؤلفان: پاینده محمد زهیر، دکتر سید محمد یوسف علمی، چاپ کابل، تاریخ چاپ، نا معلوم.
منبع اصلی اهداف در دوره فعلی کتابی است که از طرف وزارت معارف بعنوان ذیل منتشر گردیده است:
نصاب تعلیمی معارف، انتشارات وزارت معارف، کابل سال نشر 1384.
تمام اهداف معارف در دوره فعلی در موضوعات چون: اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و اقتصادی، از منبع فوق استخراج گردیده و چون بحث های این کتاب به صورت طبقه بندی شده نیست، اهداف مربوط به یک موضوع(مسئله اعتقادی) در یک قسمت کتاب ذکر نشده، بلکه هر کدام از بندهای آن، ممکن است در بخش های مختلف کتاب ذکر شده باشد. به همین جهت هر کدام از بندهای اهداف بصورت جداگانه ریفرنس داده نشده بلکه بطور کلی ذکر شده اند.
طبقه بندی بحث های این رساله به صورت ذیل می باشد:
مقدمه: طرح مسئله، اهداف تحقیق، پرسش اصلی، پرسی های فرعی، فرضیه اهمیت و ضرورت تحقیق، سابقه تحقیق، سازماندهی تحقیق.
فصل اول:بخش اول: پیشینه معارف افغانستان.بخش دوم: کلیات و مفاهیم، اهداف، تقسیم بندی آن.
فصل دوم:بخش اول : اهداف اعتقادی.بخش دوم: اهداف اخلاقی.
فصل سوم: بخش اول: اهداف فرهنگی.بخش دوم: اهداف اجتماعی.
فصل چهارم:بخش اول: اهداف علمی.بخش دوم: اهداف اقتصادی.

فهرست :

مقدمه:1
فصل اول:5
بخش اوّل: کليّات و مفاهیم:6
تعریف تعلیم و تربیت:6
واژه تربیت:6
ریشه لغوی تربیت:6
تعریف تربیت:8
واژه تعلیم:9
تفاوت تعلیم و تربیت:10
انتخاب هدف در تعلیم و تربیت:11
مفهوم شناسی هدف:11
نقش هدفهای تربیتی:13
منابع تعیین هدفها:13
1. نیازهای شاگردان:14
2. نیازهای جامعه:15
3. کتابهای درسی:16
ملاک گزینش اهداف:17
1. فلسفه تعلیم و تربیت:17
2. روانشناسی یادگیری:18
ضرورت تعین اهداف تربیتی:19
اهداف شایسته گزینش :20
هدفهای تربیت از دیدگاه اسلام :21
بخش دوم: تاریخچه تعلیم و تربیت در افغانستان:28
مکتب حربی:31
عصر امان الله و توسعه فضای فرهنگی:32
تعلیم و تربیت در دوره ظاهر شاه:34
تعليم و تربیت در حکومت جمهوری داود:37
تعلیم و تربیت در دوران کمونیست ها:38
تعلیم و تربیت در دولت مجاهدین :44
تعلیم و تربیت در حکومت طالبان :45
وضعیت تعلیم و تربیت از میان مهاجرین :48
فصل دوم:51
اهداف اعتقادي51
اهداف اخلاقي51
بخش اول: اهداف اعتقادي52
اهداف اعتقادي:52
شرح و تبيين اهداف اعتقادي:52
يادگيري دقيق قرآن و تشويق به تلاوت آن:52
آموختن قرآن و آموزش دادن آن:54
ترغيب به حفظ قرآن :54
تشويق به تلاوت قرآن:55
فرق ايمان و اسلام:56
تقويت اعتقاد به ارزشهاي دين مقدس اسلام57
دانش ومعرفت ديني:57
سلام كردن:58
ادب59
نيكي :60
آراستگي:61
خودشناسي، خدا شناسي و تقوا:63
خدا شناسي:64
تقوا:66
بخش دوم: اهداف اخلاقي69
اهميت اخلاق:69
اهداف فردي و اخلاقي:69
شرح و تبيين اهداف اخلاقي:70
اخلاق شخصي و اخلاق اجتماعي:70
تقويت احساس مسئوليت صداقت و تكميل شخصيت:71
تعليم و تربيت ومسئوليت انسان در برابر خدا:73
تعليم و تربيت مسئوليت انسان در برابر خودش:74
تعليم و تربيت و مسئوليت انسان در برابر اجتماع:75
تعليم و تربيت و مسئوليت انسان در برابر طبيعت:77
تقويت روحيه محبت و انسان دوستي:79
تقويت روحيه وطن دوستي همگراي و وحدت طلبي:82
همگراي و وحدت:83
وحدت ضرورت امروز نياز فرداي كشور:84
موانع اتحاد و همبستگي:85
موانع داخلي وحدت:87
تاييد اسلام بر وحدت و همسبتگي:88
وحدت و همبستگي از لحاظ اجتماعي:89
تعليم و تربيت بمثابه نظام وحدت آفرين.90
كمبودها و كاستي ها:92
فصل سوم:95
اهداف فرهنگي95
اهداف اجتماعي95
مقدمه96
بخش اول: بحث‌های عمومی درباره فرهنگ و اهداف فرهنگی اسلام98
پیش درآمد98
فرهنگ اسلامی :98
اخلاق در راه رستگاری:99
اصلاح:100
حکمت:101
ویژگیهای فرهنگ اسلامی102
مقایسه فرهنگ اسلامی با فرهنگ غرب103
آسیب پذیری و تهدیدهای فرهنگی جوامع اسلامي:104
زمینه ِ پیدایش تهاجم فرهنگی:105
بی توجهی نسبت به فرهنگ خودی:105
خود باختگی فرهنگی:105
رفاه طلبی و تجمل گرای:106
بی لیاقتی سران حکومت‌ها:106
عقب ماندگی علمی و صنعتی:106
بخش دوم: تأملی در اهداف فرهنگی تعلیم و تربیت در افغانستان107
اهداف فرهنگی تعلیم و تربیت افغانستان، گامی به جلو:107
قانون گرایی پیش شرط تمدن:109
ضرورت داشتن چشم انداز فرهنگی:111
سامان دهی فعالیت های فرهنگی:112
کاستی های اهداف فرهنگی:112
پيشنهادات112
نتیجه گیری:114
بخش دوم: اهداف اجتماعي117
اهداف اجتماعی تعلیم و تربیت در افغانستان117
تربیت اجتماعی از نشر اسلام:118
اعتدال در زندگی:118
بردباری و مدارا:121
پاسخ با نیکی بالاتر:122
پاسخ بدی با نیکی:123
تعاون و گره گشایی از مشکلات مردم:124
پایبندی بر قراردادها:125
برخورد منطقی بادیگران:125
رعایت حقوق شخصی:127
هم زیستی مسالمت آمیز و بشر دوستی:128
نوع دوستی و هموطن خواهی:130
وطن فطري:132
وطن ملی:132
وطن فکری:133
دموکراسی چیست؟134
اسلام و دموکراسی:136
شاخصه های مردم سالاری دینی:138
سیر تحول و تطور حقوق بشر138
مقایسه اعلامیه جهانی حقوق بشر با حقوق اسلامی:143
1- حق زندگی:144
2- منع مجازات های خش:144
3- تساوی افراد در برابر قانون و رفع تبعیض:145
4- تفاوت های حقوقی مرد و زن:145
الف – تفاوت های کیفری145
ب : ازدواج :146
نتیجه گیری:147
پیشنهادها:148
فصل چهارم:149
بخش اول: اهداف علمي150
مقدمه:150
اهداف علمی ـ آموزشی تعلیم و تربیت اسلامی151
الف: تقویت روحیه تحقیق، تعقل و تفکر، بررسی و تعمق، نقد و ابتکار:152
پرهیز از افکار بیهوده:154
شناخت اسرار جهان و قوانين طبيعت:156
شناخت پرورش و هدايت استعدادهاي افراد در جهت اعتلاي فرد و جامعه156
تعريف هوش:157
هوش خرد در روايات اسلامي:158
چهره انسان با استعداد و هوشمند در كلام معصومين:160
توسعه علوم و فنون و مهارتهاي فرد و جامعه:162
ارزش علم و دانش در اسلام:164
بررسي اهداف علم تعليم و تربيت افغانستان165
اهداف اقتصادی:177
اهداف اقتصادی، تعلیم و تربیت افغانستان:177
اهداف اقتصادی اسلامی177
مصادیق عدالت در قرآن و در روایات:179
تاثیر عدالت در زندگی انسانها:180
آثار کار:186
برجستگی های اهداف فعلی:187
نتیجه:195
منابع:199

واژگان کلیدی : <#f:3179/>
توضیحات : <#f:3180/>
تعداد نمایش : 6423 <<بازگشت