دوشنبه ٢٨ آبان ١٣٩٧

مجتمع آموزش عالی فقه

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا

اوقات شرعی به افق شهرها

صفحه اصلی > مدیریت و معاونتها > معاونت آموزش > بانک پایان نامه ها 

طهارت انسان تاریخ ثبت : 1391/02/02
طبقه بندي : ,,
عنوان پایان نامه : طهارت انسان
نگارنده : محمد اسلم معروفي
استاد راهنما : مجتبي فروزانفر
استاد مشاور : <#f:3171/>
استاد داور : <#f:3172/>
رشته تحصیلی : نامشخص
گرایش تحصیلی : نامشخص
گروه : نامشخص
تاریخ دفاع : <#f:3176/>
چکیده :

چکیده مطالب:

در این تحقیق در مورد طهارت و نجاست مشرکین و کفار و اهل کتاب و کسانی که ملحق به کفار اند بحث شده است ، نجاست مشرکین و کفار نزد شیعه از مسلمات است ، در مورد نجاست اهل کتاب میان فقها اختلاف نظر است مشهور فقها قائل به نجاست اند." انما المشرکون نجس ، دلالت بر نجاست مشرکین است ، اما این آیه شامل اهل کتاب نمی شود برخی از روایات دال بر نجاست اهل کتاب از جهت سند ضعیف اند ، برخی شاهد بر تنزیهی بودن نهی و استحباب اجتناب از اشیاء اهل کتاب است بر فرض خالی بودن از اشکالات روایات معارض داریم که صریح در طهارت اهل کتاب اند و از جهت دلالت قوی تر از روایات دال بر نجاست اهل کتاب اند ، و بر فرض تساوی در دلالت اخبار طهارت مطابق کتاب اند و لذا ترجیح می یابند و اگر در این مرحله نیز فرضا متکافو باشند بعد از تساقط اصالت الطهارۃ محکم است ۔ اجماع نیز قابل مناقشه است ، از جمله تردید برخی از فقیهان قائل بر نجاست اهل کتاب در اجماع ادعیٰ شده ، آشفتگی عبارات مدعیان اجماع ، وجود ده ها را مخالف ۔

اما مسلمانان غیر شیعه ، قول مشهور و قوی فقها طهارت آنان می باشد ۔

فهرست :

فهرست مطالب
مقدمه: 4
اول : طهارت در لغت: 4
دوم : انسان ۔ بشر: 5
سابقه تحقیق: 6
عوامل اختلاف فتاویٰ 7
ضرورت تحقیق : 9
فصل اول: کلیات: 12
مفهوم شناسی: 12
شرک: 12
اقسام شرک : 13
شرک در خلقت: 13
شرک در تدبیر عالم: 13
شرک در عبادت: 13
نزاع پیامبران با مشرکین : 15
فرق میان واسطه و شرک : 16
فرق میان شرک و احترام: 17
شرک جلی و خفی: 18
معانی کفر: 19
معانی کفر در آیات قرآن: 19
معنای کفر در بیان معصومین علیهم السلام: 21
معانی کفر در اصطلاح فقهاء: 22
اهل کتاب: 23
قرآن و اهل کتاب: 25
رابطه با اهل کتاب در قرآن : 25
عقیدهٔ اهل کتاب در قرآن: 26
عقائد زردشت: 31
توحید یا ثنویت: 32
مجوسیان: 32
( د ) صابئیان: 33
شناخت صابئیان: 33
گروه های ملحق به کفار: 34
فصل دوم: 37
آرای فقها در نجاست مشرکین و کفار: 37
آرای فقهاءاء معاصر: 41
نتیجه آرای فقیهان: 42
دلائل نجس بودن مشرکین و کفار: 43
توضیح : 46
( ۱ ) فرق میان کلمه نجس با نَجس: 47
جواب اشکال اول : 48
اشکال دوم: 49
جواب: 49
اشکال سوم : 50
جواب : 50
اشکال چهارم : 50
جواب : 51
اشکال پنجم : 52
جواب : 53
اشکال ششم : 54
جواب: 54
اشکال هفتم : 55
جواب : 55
نظر فقیهان شیعه دربارهٔ دلالت آیهٔ: 56
معنای رجس در قرآن: 58
بر رسی: 59
معنی رجس در نظر مفسران: 60
( ۲ ) روایات: 63
روایات دلالت کننده بر نجاست اهل کتاب و نقد آن ها: 64
نحوه دلالت: 64
نقد دلالت: 64
نحوه دلالت: 65
نقد دلالت: 66
نحوه دلالت: 67
نقد دلات: 67
نقد دلالت: 68
نقد دلالت: 69
نتیجه: 69
( ۳ ) ۔ اجماع: 70
نتیجه بحث : 73
دلائل کسانی که قائل به طهارت اهل کتاب هستند: 75
( ۱ ) آیه قرآن: 75
اشکال بر دلالت این آیه: 77
حکمت حلال شمردن طعام اهل کتاب: 78
( ۲ ) روایات: 79
نحوهٔ دلالت: 81
نحوه دلالت: 81
نحوه دلالت: 82
فصل سوم: 86
حکم مخالفین و کسانی که ملحق به کفار اند: 86
برای اثبات کفر و نجاست مخالفین برخی از فقهاء به اموری تمسک نموده اند : 86
اشکال : 92
جواب : 92
خلاصه بحث: 95
دلائلی که اهل کتاب را پاک می شمارد به شرح ذیل است ۔97
فهرست منابع : 98

واژگان کلیدی : مشرکین ، کفار ، اهل کتاب ، دلیل ، روایات ، اجماع ، فقهاء ، نجاست ، طهارت
توضیحات : <#f:3180/>
تعداد نمایش : 1643 <<بازگشت