دوشنبه ٢٨ آبان ١٣٩٧

مجتمع آموزش عالی فقه

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا

اوقات شرعی به افق شهرها

صفحه اصلی > مدیریت و معاونتها > معاونت آموزش > بانک پایان نامه ها 

تحليل فقهي پول تاریخ ثبت : 1391/02/02
طبقه بندي : ,,
عنوان پایان نامه : تحليل فقهي پول
نگارنده : محمدعيسي هاشمي(محمدي)
استاد راهنما : حسن آقانظري
استاد مشاور : سعيدفراهاني فرد
استاد داور : <#f:3172/>
رشته تحصیلی : نامشخص
گرایش تحصیلی : نامشخص
گروه : نامشخص
تاریخ دفاع : 1386/02/12
چکیده :

چکیده

اين رساله در سه بخش و ده فصل و جمع بندي در انتهاي آن تنظيم گرديده است و هدف از آن شناخت ماهيّت پول و رسيدن به حكم فقهي مربوط به آن است، از آن جا كه پول موضوع بسياري از احكام فقهي و حقوقي است از اين رو شناخت دقيق ماهيت پول و استنباط احكام فقهي آن اهميّت ويژه دارد؛ زيرا عدم شفافيّت ماهيّت پول به احكام ناسازگاري در فقه خواهد انجاميد و تنوع آراء فقهي و حقوقي را در حوزه فقه و حقوق موجب خواهد شد.

تا وقتي كه پول به شكل سكه‌هاي طلا و نقره جريان داشت، ماهيّت فلزي آن براي همه قابل تشخيص بود، اما وقتي پول كاغذي در جاي پولهاي فلزي نشست، و سپس پولهاي تحريري و الكترونيكي كه حتّی همان كاغذ كم ارزش اسكناس را هم ندارد به جريان افتاد، ابهام در حقيقت و چيستي پول راه پيدا كرد و پرسشهاي متعددي را جلو روي فقيهان قرار داد. پرسشهايي كه فقط با مشخص شدن ماهيّت و چيستي پول كنوني مي توان براي آن پاسخي شايسته يافت، زيرا ماهيّت و چيستي چيزي كه پول است در تعلق حكم شرعي و حقوقي به آن دخالت تام دارد به طور مثال زكات زماني به پول تعلق مي گيرد كه مسكوك طلا ونقره باشد و احكام صرف مانند تساوي ثمن و مثمن و قبض و اقباض در جلسه عقد زماني به پول تعلق مي گيرد كه طلا و نقره باشد.

به علت ابهام و عدم شفافيّت در ماهيّت پولهاي كنوني بعد از جايگزيني اسكناس به جاي فلزاتي چون طلا و نقره و نيز مطرح شدن عوامل تورّم و نوسانات شديد قيمتها كه بر قدرت خريد پول تأثير مي‌گذارد و ارزش آن را در برابر منافع، كالاها و خدمات رائه شده‌ مي كاهد، مشكلي در عرصه بدهي ها مطرح گرديد. احكام صرف و احكام مربوط به ضمان از ديگر گستره‌هاي چنين مشكلي است.

در اين پايان نامه با بهره گيري از آراء و نظرات برخي از فقه پژوهان و انديشه وران، نخست مال بودن پول را ثابت نموده سپس در پي شناخت ماهيّت پول كنوني، دو نظريّه قدرت خريد و ارزش اسمي را مورد بحث و تحليل قرارداده‌ و برخي از احكام فقهي پول را بر رسي مي كنيم.

فهرست : <#f:3178/>
واژگان کلیدی : <#f:3179/>
توضیحات : <#f:3180/>
تعداد نمایش : 1584 <<بازگشت