يکشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٧

مجتمع آموزش عالی فقه

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا

اوقات شرعی به افق شهرها

صفحه اصلی > مدیریت و معاونتها > معاونت آموزش > بانک پایان نامه ها 

نقش علما در انقلاب افغانستان تاریخ ثبت : 1391/01/31
طبقه بندي : ,,
عنوان پایان نامه : نقش علما در انقلاب افغانستان
نگارنده : علي خادم خادمي
استاد راهنما : <#f:3170/>
استاد مشاور : <#f:3171/>
استاد داور : <#f:3172/>
رشته تحصیلی : نامشخص
گرایش تحصیلی : نامشخص
گروه : نامشخص
تاریخ دفاع : 1384/04/03
چکیده :

چكيده بحث و جمع بندي نهائي:

در اين نوشتار «نقش علماء‌ ديني در انقلاب اسلامي افغانستان»‌ مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است.  ابتدا در فصل اول زمينه ها و عوامل شكل گيري انقلاب اسلامي در افغانستان تبيين شده و مورد ارزيابي قرار گرفته است.

در فصل دوم : نيروهاي مذهبي و انقلاب اسلامي كه از فرضيه هاي اصلي سؤال « كه چه رابطه اي بين نيروهاي مذهبي و دولت در تاريخ افغانستان وجود داشته است»؟ مورد تحقيق قرار گرفته است.

ما به تحليل سؤال اصلي به سه فرضيه اشاره كرده‌ايم كه سوالات در فصل اول صورت گرفته است.

1-           تعارض دين و دولت

2-            تعارض دولت و روحانيت

3-            سياست فرهنگي ناسازگار

 در فصل دوم :‌ طبقه بندي نيروهاي مذهبي صورت گرفته كه از حوزوي و دانشگاهي وشيعه و اهل سنت در كنار هم در دوره هاي تهاجم ارتش سرخ شوروي و قبل از انقلاب(ازدوره عبدالرحمن، ظاهرشاه ، داودخان و حزب خلق كه آغاز انقلاب بود) تحت عناوين كلي با هم بحث شده است.

تعارض اين دولتها با دين در اموري نمود پيدا كرده است.

1-           تعارض از راه قوانين و لوايح

2-            الگوهاي ضد ديني

3-            انزواي نيروهاي ديني از حاكمان مستبد.

اين امور تحت عواملي چون برداشت ناقص از اسلام، از خود بيگانگي و وابستگي سياسي مورد تحقيق و تبيين قرارگرفته است.

درفصل سوم: تحت عنوان «روحانيت و انقلاب اسلامي» نقش اين قشر اجتماعي را از دوره عبدالرحمن تا طالبان در دولت هاي مختلف مورد تحقيق قرار داده ايم. روحانيت و مخالفت با رژيم حاكم و بسيج عمومي عليه ستم كاران و متجاوزين استكبار شرقي و غربي و نگاه ابزاري به دين در راستاي حفظ و گسترش قدرت حاكمان ظالم و مستبد تحليل شده و اقدامات فريبكارانه و مستبدانه‌اي كه تحت همين پوشش انجام يافته بررسي شده است.  اقدامات كه بيان شد بطور كلي مي توان در چند محور خلاصه كرد:

1- نابود سازي مذهبي 2- تبعيض نژادي 3- تحميل فرهنگي 4- قتل عام علماء‌ شيعه وسني   5- تشديد تعارضات مذهبي  شيعه وسني 6- استفاده ابزاري از دين و روحاني نماهاي درباري و...

اين امور و مواردي كه ذكر شد توسط حاكمان جور با سؤء‌ استفاده از عنوان دين، تعارض مذهبي و عالمان ديني انجام گرفته است.

فصل چهارم :‌ «روحانيت و استمرار و پيروزي انقلاب اسلامي افغانستان» نام دارد. درفصل چهارم نقش اساسي روحانيت در انقلاب و جهاد مورد بحث قرار گرفته از قبيل روحانيت و رهبري جهاد، تبيين اهداف و ماهيت جهاد و معرفي جهادگران افغانستان به جهان در دوره هاي متفاوت. البته زمينه انقلاب وجهاد را روحانيت آگاه و دل سوز به دين و مردم مظلوم در طول تاريخ صورت داده اند اما در فصل حاضرنقش روحانيت در انقلاب خارجي افغانستان (دوره حزب خلق و مجاهدين،‌طالبان و دولت فعلي) بازشناسائي شده و مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است.

اين دولت ها هر چند در بعد عملي مطابقت كامل با دين فاصله داشته اند اما در بعد نظري  (آرمان ها، نظريات و قانون  اساسي) از دين اسلام حمايت كرده اند و در بعد عملي نيز خواهان اجراي احكام شريعت اسلام بوده اند.  ديني بودن دولت فعلي،‌ نيز به خاطر قانون اساسي سنجيده مي‌شود هر چند كه قضاوت در مورد مشي عملي آن بستگي به زمان دارد.

فهرست :

فهرست مطالب

تعریف مساله : طرح تحقیق1

فرضیه پژوهش2

فصل اول : مفاهیم و کلیات5

زمینه ها و عوامل شکل گیری انقلاب اسلامی افغانستان  5

الف ) زمینه های سیاسی  5

پیش درآمد  5

دیکتاتور خودکامه مستبد8

استعمار جدید استعمار نو 10

به طور کلی استعمارگران در استعمار نو 10

استعمار داخلی  11

تهاجم  12

امپراطوری هات در سرزمین افغانستان 12

کودتای 7 ژنو 1357  19

رفابت نخبگان  26

عدم سازگاری قدرت طلبان29

وابستگی خارجی 35

ب ) زمینه های اقتصادی  37

تعیین حدود مالکیت ها از دیدگاه امام علی ((ع))  42

مسئله اصلاحات ارضی 43

محدود نمودن مالکیت  49

ج ) زمینه های فرهنگی 54

نتیجه گیری از فصل اول  60

فصل دوم : نیروهای مذهبی و انقلابی اسلامی افغانستان62

احزاب اسلام گرای شیعی65

نیروهای مذهبی و تأثیر گذار در انقلاب اسلامی 66

نابودی روحانیت به دستور حاکم  72

فصل سوم : روحانیت و انقلاب اسلامی  87

تعارض دولت و روحانیت 88 

روحانیت و رهبری دینی جامعه  90

روحانیت شیعه و مبارزه با حاکمان ستمگر99

آفات ناسیونالیسم  105

سیاست از دیدگاه علماء 106

روحانیت طلایه داران نهضت ها 111

قدرت خواهی نه خدمت به مردم114نتیجه گیری 122

فصل چهارم : روحانیت و استمرار جهاد تا پیروزی انقلاب اسلامی  124 

تشکل احزاب سیاسی به رهبری روحانیت و استمرار جهاد  124 

شورای انقلابی اتفاق اسلامی افغانستان 124

حرکت اسلامی افغانستان  125

سازمان نصر افغانستان  125 

سازمان نیروی اسلامی افغانستان  126

سازمان مجاهدین خلق افغانستان 126

جنبش مقاومت اسلامی  127

حزب اسلامی رعد افغانستان 127

حزب دعوت اسلامی افغانستان128

حزب اتحاد انقلاب اسلامی افغانستان128 

پاسداران جهاد اسلامی افغانستان 129

شورای ائتلاف اسلامی افغانستان 129

سمینار بررسی انقلاب افغانستان  130

فطعنامه سمینار131

اعزام هیئت از شورای ائتلاف در پاکستان  132

اولین جرقه ، کنگره پنجاب  133

منابع مالی و حوزه های مهم اداری و نظامی135

حاکمیت مجاهدین پیروزی و استمرار جهاد گران  137

روحانیت و رهبری جهاد139

رهبری روحانیت  140

نقش روحانیت در استمرار انقلاب اسلامی و قیام عمومی 141

علماء کانون های دین پرور  142

تبیین اهداف و ماهیت جهاد توسط روحانیت 143

تاثیرات جهاد بر جنبشهای اسلامی 143

معرفی جهاد به جهان  144

تلاش برای جذب علماء 150

تشکیل شورای علماء  151

آسیب شناسی روحانیت 153

آسیب شناسی روحانیت در دوران جهاد  154

آسیب های روحانیت  155

تحجر دینی و تعصب مذهبی155

آثار منفی روحانیت  156

امیال نفسانی158

سود جوئی  158

اندیشه های دینی طالبان 159

ایدئولوژی159

تاکید بر اصل حرمت واصالهً نص  161

جمع بندی و تحلیل یافته ها  168

عوامل درونی مشکل فعلی168

عوامل و ریشه های بیرونی169

چکیده بحث و جمع بندی نهائی 172

واژگان کلیدی : <#f:3179/>
توضیحات : <#f:3180/>
تعداد نمایش : 1746 <<بازگشت