جستجو
جستجوی پیشرفته
English | فارسی | العربی
صفحه اصلی > مدیریت و معاونتها > معاونت آموزش > بانک پایان نامه ها 
جستجو در بانک اطلاعات پایان نامه | | | لیست کلی پایان نامه ها
شخصيت، انديشه و آثار علامه فيض محمد كاتب هزاره تاریخ ثبت : 1391/01/23
طبقه بندي : ,,
عنوان پایان نامه : شخصيت، انديشه و آثار علامه فيض محمد كاتب هزاره
نگارنده : گل محمدرحيمي
استاد راهنما : عبدالمجيد ناصري
استاد مشاور : حيات الله يوسفي
استاد داور : <#f:3172/>
رشته تحصیلی : نامشخص
گرایش تحصیلی : نامشخص
گروه : تاریخ اسلام
تاریخ دفاع : 1387/09/05
چکیده :

تحقيق و پژوهش حاضر تحت عنوان شخصيت، انديشه و آثار علامه فيض محمد كاتب هزاره در يك مقدمه، پنج فصل و نتيجه گيري نهائي جمع آوري گرديد. سؤال اصلي اين تحقيق عبارت از اين بود كه: شخصيت، انديشه و آثار علامه فيض محمد كاتب هزاره چگونه بوده است؟

در آغاز اين رساله به مفاهيم كليدي تاريخ نگاري، هزاره، اصلاح، تبعيض و استبداد اشاره شده است و پس از آن راجع به تاريخ معاصر افغانستان به صورت خلاصه بحث شده و بعد از آن در مورد اقوام افغانستان به صورت خلاصه مطالبي آورده شده و گفته شده كه افغانستان از جمله معدود كشورهاي است كه در درون خود اقوام و قبايل گوناگون را جاي داده، اقوام مثل پشتون، هزاره، ازبك، تركمن، قزلباش، ايماق، و بلوچ، و... بعد از آن در بارة مذاهب موجود در افغانستان بحث شده و بيان شد كه در كشور افغانستان مذاهب متعدد مثل حنفي، جعفري، اسماعيليه، هندو، سيك، و يهوديت، وجود دارد و سپس راجع به حكومت هاي معاصر و اقوام افغانستان مطالبي ذكر گرديده كه افغانستان با روي كار آمدن احمد شاه ابدالي كه بعد از مرگ نادر شاه(1135ش) در قوچان داراي حكومت اختصاصي شده و در واقع با آمدن او به قندهار و تاجپوشي اش زمينة شكل گيري افغانستان كنوني فراهم شده اما دولت هاي افغانستان در ارتباط با اقوام هاي كشور بويژه قوم هزاره تا زمان روي كار آمدن عبدالرحمن خان موضع گيري قومي شديد و تعصب آميز نداشته بلكه به صورت پنهان و تدريجي عمل مي كردند و بعد از آن در مورد شخصيت هاي شيعي و دولت ها بحث شده و مختصري راجع به اشخاص سرشناس هزاره كه در زمان دولت هاي مختلف مبارزه و قيام كرده اند و فعاليت فرهنگي و سياسي داشته اند بحث شده و در ادامه راجع به سرزمين هزاره از لحاظ موقعيت تاريخي و جغرافيايي بحث شده و بعد از آن راجع به زادگاه علامه كاتب بحث شده است و سپس به دوران هاي آموزشي و تحصيلي مرحوم علامه كاتب تحقيق شده كه در جاهاي مختلف به تحصيل پرداخته از جمله در قندهار، پاكستان امروزي، ايران و عراق و كابل درس خوانده و بعد دربارة سفرهاي علمي و اساتيد آن مرحوم بحث شده و نكات از زندگي شخصي ان مرحوم بيان گرديده و بعد در مورد فعاليت هاي فرهنگي علامه تحقيق صورت گرفته كه با تدريس و تعليم در ليسة حبيبيه و تأليف كتب تاريخي و درسي و عضويت در دار الانشاء فعاليت داشته است و در ادامه از تلاش هاي اداري علامه كاتب ياد شده است كه آن مرحوم در ادارة دربار چگونه تاريخ افغانستان را نوشت و عضويت در مجلس لوي جرگه و مدعي العمومي و حضور وي در عضويت هيأت هاي اعزامي به مناطق گوناگون پژوهش انجام گرفته و باز در ادامه راجع به پژوهش هاي متنوع كاتب تحقيق صورت گرفته كه آن مرحوم در رشته هاي مختلف علوم متداول آن روز مهارت و تخصص كافي داشته است و صاحب نظر بود و بعد راجع به تفكرات سياسي و نقطه نظرات اصلاحي مرحوم علامه كاتب تحقيق شده كه آن مرحوم از شركت عالمان ديني در حكومت و ادارة كشور حمايت كرده و معتقد بود كه دين و سياست توأمان هستند و هيچ وقت جدا از هم نمي باشند و لازم ملزوم همديگر مي باشند و وظايف حاكمان و افراد جامعه را در قبال يكديگر همواره گوش زد مي كرد و از سهم گيري مردم در تشكيل حكومت و اعمال مستقيم آراء مردم در حاكميت سياسي و اجتماعي حرف مي زد و در آخر به آثار علامه فيض محمد كاتب اشاره گرديده كه آن مرحوم آثار گوناگون در مسائل تاريخي، سياسي، فقهي و اصولي، اجتماعي و هنري دارد كه دربارة آن تحقيق صورت گرفته است

فهرست :

فهرست مطالب

 

مقدمه 1

بيان مسأله 1

سؤال اصلي 1

سؤالات فرعي 1

سابقه و ضرورت انجام تحقيق    1

هدفها 2

جنبة جديد بودن و نو آوري تحقيق   2

روش انجام تحقيق     2

روش و ابزار گرد آوري اطلاعات 2

قلمرو تحقيق     2

واژگان كليدي    3

تاريخ نگاري     3

هزاره 3

اصلاح   3

تبعيض 4

استبداد    4

فصل اول    5

 كليات و مفاهيم     6

نگاهي به تاريخ معاصر افغانستان   6

اقوام ساكن در افغانستان 7

مذاهب موجود در افغانستان     9

حكومت هاي معاصر و اقوام افغانستان     10

 

شخصيت هاي شيعي و دولت ها     13

يزدان بخش بهسودي    13

شيخ عبدالله فاضل قندهاري   18

سيد جمال الدين افغاني   21

شيخ محمد افضل ارزگاني   27

ملا كلب علي انگوري   29

عبدالخالق هزاره     31

سيد اسماعيل بلخي    33

ابراهيم گاو سوار    39

شهيد استاد مزاري    43

فصل دوم    48

 شخصيت علامه فيض محمد كاتب    48

نگاهي به سرزمين هزاره   49

وجه تسميه هزاره     51

موقعيت جغرافياي هزاره جات    52

ريشه يابي مذهب هزاره ها 56

جمعيت مردم هزاره    57

صفات و ويژگيهاي قوم هزاره    59

زادگاه علامه فيض محمد كاتب هزاره 60

دوران آموزش     62

سفرهاي علمي علامه فيض محمد كاتب   64

اساتيد معروف علامه كاتب  65

تأمل در زندگي علامه كاتب 67

فصل سوم    71

فعاليت هاي علامه فيض محمد كاتب    71

فعاليت هاي فرهنگي   72

تلاشهاي اداري    76

فيض محمد كاتب و پژوهش هاي متنوع 80

فصل چهارم 82

انديشه هاي فيض محمد كاتب     82

انديشه هاي ديني     83

تفكرات سياسي مرحوم علامه فيض محمد كاتب     86

نقطه نظرات اصلاحي    88

فيض محمد كاتب از ديدگاه دانشمندان و پژوهشگران 93

فصل پنجم   97

 آثار فيض محمد كاتب     97

آثار   98

آثار فقهي و اصولي   98

آثار تاريخي     99

كتاب سوزان سراج التواريخ     105

كتاب سراج التواريخ از ديدگاه محقيقين معاصر    106

تاريخ حكماي متقدم   107

فيضي از فيوضات 108

تاريخ عصر امانيه    109

تذكرة الانقلاب    110

آثار سياسي 110

زمامداري و سياست كشور داري   111

آثار اجتماعي    113

آثار هنري 114

جمع بندي و نتيجه گيري نهائي 116

فهرست منابع تحقيق   122

واژگان کلیدی : <#f:3179/>
توضیحات : <#f:3180/>
تعداد نمایش : 3676 <<بازگشت
بازديد کنندگان اين صفحه: 1120775 بازديدکنندگان امروز: 364 کل بازديدکنندگان: 3637868 زمان بارگذاری صفحه: 1/0000
تمامی حقوق این سایت برای مجتمع آموزش عالی فقه محفوظ است.