جستجو
جستجوی پیشرفته
English | فارسی | العربی
صفحه اصلی > مدیریت و معاونتها > معاونت آموزش > بانک پایان نامه ها 
جستجو در بانک اطلاعات پایان نامه | | | لیست کلی پایان نامه ها
نقش حكومت اسلامي درتربيت انسان تاریخ ثبت : 1391/01/23
طبقه بندي : ,,
عنوان پایان نامه : نقش حكومت اسلامي درتربيت انسان
نگارنده : محمدنبي عارفي
استاد راهنما : موسوي نسب
استاد مشاور : محمد جعفر حسينيان
استاد داور : محمد شريفي نيا
رشته تحصیلی : نامشخص
گرایش تحصیلی : نامشخص
گروه : نامشخص
تاریخ دفاع : 1386/08/01
چکیده :

 

چكيده

 

تربيت و حكومت از اساسي‌‌‌‌‌‌‌ترين نيازهاي زندگي بشر است. نه تنها اين دو از زندگي انسان جدا ناپذير است بلكه، انسان تنها در پرتو اين دو مي‌تواند به اهداف و آرمان‌هاي خود دست يابد و قله‌هاي رفيع سعادت را فتح كند.

تربيت و حكومت هر دو فعاليت هدفمندي است ميان مربي و متربي و حاكم و مردم جريان دارد، و داراي اصول و روش‌هاي مناسب و فعاليت‌هاي مطلوب در تعامل با يكديگرند. با توجه به ضرورت هر كدام، حكومت و تربيت همواره با يكديگر در ارتباط و تعامل است. حكومت هيچ وقت از تعليم و تربيت نه تنها بي‌نياز نبوده، بلكه اهميت و ضرورت تعليم و تربيت باعث دوام و استقرار و پيشرفت حكومت‌ها گرديده است. به همين سبب حكومت‌ها هيچ‌گاه از كنار مسأله تعليم و تربيت به آساني عبور نكرده‌اند.

در نظام اسلامي، حكومت يكي از عوامل تكامل و تربيت انسان محسوب مي‌شود و مجريان و كارگزاران آن وظيفه‌اي جز خدمت و هدايت جامعه ندارند.

حكومت اسلامي به عنوان يك نهاد و مجري برنامه‌ها و اهداف انبياء و اولياي الهي است كه در صحنه‌هاي مختلف زندگي و عرصه‌هاي گوناگون فعاليت انسان، حضور فعال و انكار ناپذير دارد.

در اين مقاله، سه واژه مهم به كار رفته است. واژه اول حكومت است كه به عنوان يك نهاد برتر و فوق نهادها، داراي اصول و مباني، قلمرو و اختيارات است كه به هر كدام اشاره‌اي رفته است. از آنجايي كه كاركرد و نقش حكومت اسلامي در تربيت مطرح است، گذري بر اوصاف كارگزاران شده است تا اولين شرط در ايفاي نقش، وجود افراد لايق در ارگانها و نهادها باشد.

واژه دوم، تربيت است كه پس از معنا و مفهوم شناسي، از موضوع، اصول و روش و اهميت آن سخن گفته شده است. به دنبال آن ارتباط دو واژه حكومت و تربيت در موضوع، اهداف، اصول و روش‌ها مورد نظر قرار گرفته است.

اهميت و ارزش تعليم و تربيت تا آنجاست كه همه دولت‌ها و حكومت‌ها به آن، اهميت و ارزش قائل‌اند و براي توسعه و گسترش آن در جامعه، اهداف و روش‌هايي را اتخاذ مي‌كنند. حكومت اسلامي كه تعليم و تربيت جامعه، يكي از مهم‌ترين وظائف و مسئوليت آن است، اهدافي را در تعليم و تربيت دارد كه به آن اشاره رفته است. لاجرم، در اهداف حكومت اسلامي با ديگر حكومت‌ها، تفاوتهايي وجود دارد كه در اين مقاله به طور اختصار به آن اظهارنظر شده است.

واژه سوم، انسان است كه دو واژه حكومت و تربيت در ارتباط و تعامل با او به وجود مي‌آيند. موضوع تربيت و حكومت، انسان است. حكومت‌ها از ميان و توسط انسان‌ها و براي آنان به وجود مي‌آيند. تربيت، براي رشد و تكامل انسان صدق مي‌كند.

هدف هر دو يعني هم حكومت و هم تربيت، رشد و تعالي انسان و رساندن او به كمال و هدايت است. براي آن كه انسان به راه راست سير كند و راه تكامل و تعالي را طي كند، بايد از شيوه و روشهايي استفاده كرد، تا با استفاده از آن روش‌ها و شيوه‌ها، راه رساندن جامعه به مقصد و منزل رشد و تعالي را هموار سازد.

براي اين كه انسان در مسير صحيح و راه مستقيم باقي بماند و افرادي كه از آن منحرف مي‌شوند، براي بازگرداندن آنان، روش‌هايي را در اين مورد بايد به كار گرفت كه به برخي از‌ آنها اشاره شده است. و در پايان، به نقش و وظائف برخي از نهادها و موسسه‌هايي كه به طور مستقيم و غير مستقيم، وظائف و مسووليت تربيتي دارند، اشاره شده است. هر كدام از اين نهادها و موسسه‌ها، نقش مهم و سرنوشت سازي در ابعاد گوناگون تعليم و تربيت دارند كه با توجه به محدوديت زماني و موضوعي اين نوشته، بررسي و تحليل هر كدام از آنها نياز به زمان بيشتر و موضوع جداگانه و نويسنده توانا دارند.

 

 

فهرست :

 

فهرست

 

بخش اول    2

طرح تحقیق  2

بیان مسأله 2

اهمیت تحقیق 5

سوالات تحقیق 6

اهداف تحقیق 7

روش تحقیق  8

فصل اول/ كليات  12

مفهوم حكومت 13

تفاوت حكومت و دولت  16

مفهوم حكومت اسلامي   19

اصول و مباني حكومت اسلامي 24

اصل توحيد  24

اصل كرامت انساني    25

اصل مساوات 27

اصل اخوت   28

اصل آزادي  28

اصل اطاعت  30

قلمرو و اختيارات حكومت اسلامي 31

قلمرو و اختيارات حكومت اسلامي از نظر امام خميني 39

شرائط و اوصاف كارگزاران حكومت اسلامي   43

تقوا   44

زهد و ساده زيستي    46

عزت نفس    47

دانش   48

دور انديشي (عاقبت نگري) 49

شايسته سالاري    51

فصل دوم/ مفاهيم     53

مفهوم تربيت 54

موضوع تربيت 58

اهداف تربيت 58

مباني تربيت 59

اصول تربيت .61

روش هاي تربيت   63

تفاوت تعليم و تربيت 65

اهميت تعليم و تربيت 67

بخش دوم    70

فصل اول/ ارتباط حكومت با تربيت و نهادهاي تربيتي    71

خانواده    76

خانواده    به عنوان سيستم 76

خانواده    به عنوان معلم و الگو 76

خانواده به عنوان كانون محبت و امنيت.77

خانواده به عنوان تأمين كننده تمايلات باطني كودك 77

تعامل و ارتباط حكومت و خانواده در تعليم و تربيت 78

وظايف حكومت دربارة خانواده 80

مدرسه  83

مدرسه و وظايف مدرسه 84

ارتباط بين خانه و مدرسه 85

وظايف حكومت و مدرسه 85

دانشگاه    88

ورزشگاه ها و باشگاه هاي ورزشي    91

فصل دوم/ تفاوت اهداف حكومت اسلامي با ديگر حكومت ها  95

اهداف حكومت اسلامي در تعليم و تربيت    101

الف- اهداف ايماني و اخلاقي    103

ب- اهداف پرورشي 106

ج- اهداف علمي و فرهنگي  109

د- اهداف اجتماعي    110

ه- اهداف سياسي  112

و- اهداف نظامي و دفاعي  113

ز- اهداف اقتصادي    114

بخش سوم    116

فصل اول/ روش هاي حكومت اسلامي در تعليم و تربيت 116

خطابه  117

انگيزه و اهداف خطابه    118

نقش خطبه‌های نماز جمعه و نماز عيد 120

موعظه  127

نقش موعظه در تربیت  128

ويژگی‌های تأثيرگذاری موعظه    129

مسئوليت حکومت اسلامی در موعظه 134

امر به معروف و نهی از منکر   136

مسووليت و وظيفه حکومت اسلامی در فريضه امر به معروف و نهی از منکر    139

نظارت و مراقبت  144

تشویق و تنبیه   147

نقش و فايده تشويق   148

موارد تشويق 149

موارد تنبيه 149

آداب تنبيه 149

تکريم  151

عفو و چشم پوشی  154

موارد عفو  154

رفق و مدارا 157

الگو بودن و الگوسازی    161

نقش الگو در تربيت   162

مقاوم سازی (توجه به نسل جوان)    166

فصل دوم / ابزار و عوامل حكومت در توسعه و گسترش تعليم و تربيت    171

وزارت آموزش و پرورش 172

وزارت ارشاد اسلامی   178

سازمان تبلیغات اسلامی    180

قوه قضائیه 181

زندان  182

پلیس   185

شهرداری ها 187

سازمان تربیت بدنی   189

وزارت کار  192

وزارت بهداشت و درمان    194

وزارت محیط زیست 196

نیروهای مسلح    198

وزارت کشاورزی   201

نهضت سواد آموزی 203

کمیته امداد امام خمینی  205

رسانه هاي جمعي  206

خاتمه  209

جمع بندي   209

طرح هاي پيشنهادي    213

منابع  214

 

واژگان کلیدی : <#f:3179/>
توضیحات : <#f:3180/>
تعداد نمایش : 4066 <<بازگشت
بازديد کنندگان اين صفحه: 1120782 بازديدکنندگان امروز: 371 کل بازديدکنندگان: 3637875 زمان بارگذاری صفحه: 1/0313
تمامی حقوق این سایت برای مجتمع آموزش عالی فقه محفوظ است.